Про місцевий бюджет на 2017 рік

Домантівська сільська рада

 

10 сесія VIІ скликання

 

Рішення

 

№ 01-10-07 від «23» грудня 2016року

 

Про місцевий бюджет на 2017 рік

Домантівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2017 рік:

- доходи сільського бюджету у сумі 492,95 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 492,85 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 0,1 тис. грн. згідно з додатком №1 цього рішення;

- видатки сільського бюджету у сумі 492,95 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 492,85 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету 0,1 тис. грн.;

- повернення кредитів до сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі повернення кредитів до загального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. грн. та повернення кредитів до спеціального фонду сільського бюджету - 0,00 тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- надання кредитів з сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду сільського бюджету - 0,00  тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду сільського бюджету - 0,00  тис. гривень згідно з додатком № 4 до цього рішення;

- профіцит сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., в тому числі загального фонду сільського бюджету 0,00 тис. грн. та спеціального фонду сільського бюджету 0,00 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 0,00 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 

2. Затвердити бюджетні призначення сільського бюджету на 2017  рік у розрізі кодів тимчасової класифікації видатків по загальному фонду 492,85 тис. грн. та спеціальному фонду 0,1тис. грн., згідно з додатком №3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 1,0 тис. гривень.

4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2017 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 6 до цього рішення.

6.  Затвердити  на 2017 рік резервний  фонд сільського бюджету у сумі 0,00 тис. гривень.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

- оплата праці працівників бюджетних установ; 

- нарахування на заробітну плату;

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню.

 

8. Затвердити в складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 10,00 тис. грн., зокрема цільову Програму соціального захисту населення сільської ради «ТУРБОТА» фінансування програми проводити в межах коштів  сільського бюджету, затвердженого на 2017 рік в розмірі 10,0 тис. грн., згідно з додатком №7 до цього рішення.  

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу сільського бюджету станом на «01» січня 2017 року у сумі 0,00 тис. гривень.

 

10. Установити на 2017 рік граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 0,00 тис. грн.

 

11. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

12. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

13. Установити, що у загальному фонді сільського бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.  

 

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 Бюджетного кодексу України.

15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

16. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2017 рік у частині кредитування є надходження, визначені 69-1 Бюджетного кодексу України.

 

17. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2017 року.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань планування бюджету та фінансів.

 

Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

 

 

              Сільський голова                                В.В.Гончарук

Додатки до рішення див.файл

Пояснююча   записка див.файл